AMD Skyesports Championship 4.0: Định dạng giải đấu Dota 2 và CS:GO

AMD Skyesports Championship 4.0: Định dạng giải đấu Dota 2 và CS:GO

2/12/2022

AMD Skyesports Championship 4.0 sắp tới sẽ có cả CS:GO và Dota 2 cùng với một số tựa game esports.

Skyesports đã sẵn sàng để giới thiệu lại CS:GO và Dota 2 với khán giả chơi game Ấn Độ một lần nữa với Giải vô địch AMD Skyesports 4.0 sắp tới . Thông qua các sự kiện này, nhà tổ chức giải đấu có kế hoạch cung cấp cho những người lọt vào vòng chung kết cơ hội chơi trận chung kết trên mạng LAN trước khán giả trực tiếp.

Đăng ký cho cả hai sự kiện đã có sẵn cho các đội hoàn chỉnh và người chơi solo, sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 12 lúc 18:00 IST. Những người quan tâm đến việc tham gia vẫn có thể tự đăng ký bằng cách nhấp vào đây .

Nhưng chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng khi chỉ những đội xứng đáng nhất mới có cơ hội lọt vào trận chung kết. Đây là cách diễn ra các giai đoạn vòng loại khác nhau cho CS:GO và Dota 2.

Xem thêm TEAM SECRET THÔNG BÁO CHIA TAY NISHA

Thể thức giải đấu CS:GO và Dota 2 được giải thích cho AMD Skyesports Championship 4.0

Sự kiện CS:GO sẽ có tổng giải thưởng trị giá 10.000 USD trong khi sự kiện Dota 2 sẽ được tổ chức với tổng giải thưởng 15.000 USD. Cả hai giải đấu đều được mở để tham gia nhưng chúng cũng sẽ bao gồm một số đội được mời trực tiếp để duy trì mức độ cạnh tranh nhất định.

Dota 2

Nhìn chung, sự kiện Dota 2 được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên bao gồm các vòng loại mở cho các đội từ cả Ấn Độ và Đông Nam Á (Đông Nam Á), trong khi giai đoạn thứ hai sẽ quyết định hai đội nào đi tiếp vào trận chung kết.

Giai đoạn 1

Vòng loại Ấn Độ sẽ bao gồm các đội đã đăng ký từ Ấn Độ thi đấu thông qua vòng loại mở sẽ theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội đứng đầu sẽ đi tiếp vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Tương tự, SEA Qualifier cũng sẽ được tổ chức. Một số đội nhất định trong khu vực và sẽ được trao lời mời trực tiếp và thể thức vòng tròn tính điểm sẽ được tuân theo. Một lần nữa, hai đội đứng đầu sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai của giải đấu.

Giai đoạn 2

Bốn đội đủ điều kiện, hai từ vòng loại Ấn Độ và hai từ vòng loại Đông Nam Á sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng chung kết LAN sẽ được tổ chức trước khán giả trực tiếp tại Mumbai.

AMD Skyesports Championship 4.0 - Định dạng Dota 2

CS GO

Đối với CS:GO, quy trình tương tự sẽ được thực hiện khi toàn bộ sự kiện được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bao gồm các vòng loại mở cho các đội từ cả Ấn Độ và Đông Nam Á (Đông Nam Á), trong khi giai đoạn thứ hai sẽ quyết định hai đội nào đi tiếp vào vòng chung kết.

Giai đoạn 1

Vòng loại Ấn Độ sẽ bao gồm các đội đã đăng ký từ quốc gia thi đấu thông qua vòng loại mở sẽ theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội đứng đầu sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Tương tự, SEA Qualifier cũng sẽ được tổ chức. Một số đội nhất định trong khu vực sẽ được mời trực tiếp và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Tuy nhiên, đội chiến thắng sẽ trực tiếp đủ điều kiện tham dự vòng chung kết LAN thay vì chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Giai đoạn 2

Bốn đội đủ điều kiện của Ấn Độ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, với đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng chung kết LAN sẽ được tổ chức trước khán giả trực tiếp tại Mumbai.

AMD Skyesports Championship 4.0 - Định dạng CS:GO

Đây là cách cả giải đấu CS:GO và Dota 2 sẽ diễn ra trong vài tuần tới và hai đội cuối cùng sẽ lọt vào danh sách rút gọn cho vòng chung kết LAN.

Xem thêm SKYESPORTS ĐẦU TƯ TỐI THIỂU 500.000 USD CHO CS:GO VÀ DOTA 2 VÀO NĂM 2023

AMD Skyesports Championship 4.0: Định dạng giải đấu Dota 2 và CS:GO
2/12/2022

AMD Skyesports Championship 4.0 sắp tới sẽ có cả CS:GO và Dota 2 cùng với một số tựa game esports.

Skyesports đã sẵn sàng để giới thiệu lại CS:GO và Dota 2 với khán giả chơi game Ấn Độ một lần nữa với Giải vô địch AMD Skyesports 4.0 sắp tới . Thông qua các sự kiện này, nhà tổ chức giải đấu có kế hoạch cung cấp cho những người lọt vào vòng chung kết cơ hội chơi trận chung kết trên mạng LAN trước khán giả trực tiếp.

Đăng ký cho cả hai sự kiện đã có sẵn cho các đội hoàn chỉnh và người chơi solo, sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 12 lúc 18:00 IST. Những người quan tâm đến việc tham gia vẫn có thể tự đăng ký bằng cách nhấp vào đây .

Nhưng chặng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng khi chỉ những đội xứng đáng nhất mới có cơ hội lọt vào trận chung kết. Đây là cách diễn ra các giai đoạn vòng loại khác nhau cho CS:GO và Dota 2.

Xem thêm TEAM SECRET THÔNG BÁO CHIA TAY NISHA

Thể thức giải đấu CS:GO và Dota 2 được giải thích cho AMD Skyesports Championship 4.0

Sự kiện CS:GO sẽ có tổng giải thưởng trị giá 10.000 USD trong khi sự kiện Dota 2 sẽ được tổ chức với tổng giải thưởng 15.000 USD. Cả hai giải đấu đều được mở để tham gia nhưng chúng cũng sẽ bao gồm một số đội được mời trực tiếp để duy trì mức độ cạnh tranh nhất định.

Dota 2

Nhìn chung, sự kiện Dota 2 được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên bao gồm các vòng loại mở cho các đội từ cả Ấn Độ và Đông Nam Á (Đông Nam Á), trong khi giai đoạn thứ hai sẽ quyết định hai đội nào đi tiếp vào trận chung kết.

Giai đoạn 1

Vòng loại Ấn Độ sẽ bao gồm các đội đã đăng ký từ Ấn Độ thi đấu thông qua vòng loại mở sẽ theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội đứng đầu sẽ đi tiếp vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Tương tự, SEA Qualifier cũng sẽ được tổ chức. Một số đội nhất định trong khu vực và sẽ được trao lời mời trực tiếp và thể thức vòng tròn tính điểm sẽ được tuân theo. Một lần nữa, hai đội đứng đầu sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai của giải đấu.

Giai đoạn 2

Bốn đội đủ điều kiện, hai từ vòng loại Ấn Độ và hai từ vòng loại Đông Nam Á sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, với hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng chung kết LAN sẽ được tổ chức trước khán giả trực tiếp tại Mumbai.

AMD Skyesports Championship 4.0 - Định dạng Dota 2

CS GO

Đối với CS:GO, quy trình tương tự sẽ được thực hiện khi toàn bộ sự kiện được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bao gồm các vòng loại mở cho các đội từ cả Ấn Độ và Đông Nam Á (Đông Nam Á), trong khi giai đoạn thứ hai sẽ quyết định hai đội nào đi tiếp vào vòng chung kết.

Giai đoạn 1

Vòng loại Ấn Độ sẽ bao gồm các đội đã đăng ký từ quốc gia thi đấu thông qua vòng loại mở sẽ theo thể thức loại trực tiếp. Bốn đội đứng đầu sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo của giải đấu.

Tương tự, SEA Qualifier cũng sẽ được tổ chức. Một số đội nhất định trong khu vực sẽ được mời trực tiếp và thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Tuy nhiên, đội chiến thắng sẽ trực tiếp đủ điều kiện tham dự vòng chung kết LAN thay vì chuyển sang giai đoạn thứ hai.

Giai đoạn 2

Bốn đội đủ điều kiện của Ấn Độ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, với đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng chung kết LAN sẽ được tổ chức trước khán giả trực tiếp tại Mumbai.

AMD Skyesports Championship 4.0 - Định dạng CS:GO

Đây là cách cả giải đấu CS:GO và Dota 2 sẽ diễn ra trong vài tuần tới và hai đội cuối cùng sẽ lọt vào danh sách rút gọn cho vòng chung kết LAN.

Xem thêm SKYESPORTS ĐẦU TƯ TỐI THIỂU 500.000 USD CHO CS:GO VÀ DOTA 2 VÀO NĂM 2023

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ESPORTSV
Bạn tìm thấy lỗi, có thắc mắc hoặc muốn sử dụng tài liệu từ trang web?
Liên lạc với chúng tôi