Các trọng tài LCK bị đình chỉ vì sai lầm quan trọng

Các trọng tài LCK bị đình chỉ vì sai lầm quan trọng

15/2/2023

Theo Riot, trợ lý trọng tài LCK đã điền nhầm vào bảng lựa chọn bên của KT từ một trận đấu khác .

Một số trợ lý trọng tài LCK đã bị ủy ban trọng tài KeSPA treo giò 10 trận vì làm lộn xộn các bảng chọn bên trong một trận đấu Liên minh huyền thoại vào ngày 5 tháng 2, Riot Games đã đưa ra thông báo hôm nay.

Theo Riot, lỗi này đã buộc BRION phải “ra quyết định nhanh chóng” trong việc chọn phụ. Lỗi xảy ra trong loạt trận ba người hay nhất giữa BRION và KT Rolster. KT thua trận 0-2.

Theo Riot, trợ lý trọng tài LCK đã điền nhầm vào bảng lựa chọn bên của KT từ một trận đấu khác .

Thông thường, bảng tính được kiểm tra kỹ bởi một trợ lý trọng tài khác. “Người chịu trách nhiệm kiểm tra đã bỏ sót sai sót do bận việc khác vào ngày hôm đó,” LCK giải thích.

BRION nhận thấy sai sót và nói về nó với nhân viên, nhưng nó đã không được báo cáo với đội ngũ quản lý và không được khắc phục kịp thời.

Lựa chọn bên đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược của một đội, đặc biệt là trong loạt ba người giỏi nhất. Ví dụ, chơi ở bên xanh hoặc đỏ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của lượt chọn người đi rừng và xoay tua đầu trận.

Quyết định được đưa ra bởi KeSPA do các trọng tài được tuyển dụng bởi hiệp hội Hàn Quốc. Ngoài án treo giò 10 trận, các bảng tính bên kiểm tra an toàn do các đội đệ trình giờ đây sẽ có thêm một trợ lý trọng tài.

Ngoài ra, các lựa chọn bên sẽ được gửi trước cho cả hai đội qua email để mọi sự nhầm lẫn đều được sắp xếp trước.

Các trọng tài LCK bị đình chỉ vì sai lầm quan trọng
15/2/2023

Theo Riot, trợ lý trọng tài LCK đã điền nhầm vào bảng lựa chọn bên của KT từ một trận đấu khác .

Một số trợ lý trọng tài LCK đã bị ủy ban trọng tài KeSPA treo giò 10 trận vì làm lộn xộn các bảng chọn bên trong một trận đấu Liên minh huyền thoại vào ngày 5 tháng 2, Riot Games đã đưa ra thông báo hôm nay.

Theo Riot, lỗi này đã buộc BRION phải “ra quyết định nhanh chóng” trong việc chọn phụ. Lỗi xảy ra trong loạt trận ba người hay nhất giữa BRION và KT Rolster. KT thua trận 0-2.

Theo Riot, trợ lý trọng tài LCK đã điền nhầm vào bảng lựa chọn bên của KT từ một trận đấu khác .

Thông thường, bảng tính được kiểm tra kỹ bởi một trợ lý trọng tài khác. “Người chịu trách nhiệm kiểm tra đã bỏ sót sai sót do bận việc khác vào ngày hôm đó,” LCK giải thích.

BRION nhận thấy sai sót và nói về nó với nhân viên, nhưng nó đã không được báo cáo với đội ngũ quản lý và không được khắc phục kịp thời.

Lựa chọn bên đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược của một đội, đặc biệt là trong loạt ba người giỏi nhất. Ví dụ, chơi ở bên xanh hoặc đỏ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của lượt chọn người đi rừng và xoay tua đầu trận.

Quyết định được đưa ra bởi KeSPA do các trọng tài được tuyển dụng bởi hiệp hội Hàn Quốc. Ngoài án treo giò 10 trận, các bảng tính bên kiểm tra an toàn do các đội đệ trình giờ đây sẽ có thêm một trợ lý trọng tài.

Ngoài ra, các lựa chọn bên sẽ được gửi trước cho cả hai đội qua email để mọi sự nhầm lẫn đều được sắp xếp trước.

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ESPORTSV
Bạn tìm thấy lỗi, có thắc mắc hoặc muốn sử dụng tài liệu từ trang web?
Liên lạc với chúng tôi