Thỏa thuận của ESIC với Valve mở ra con đường cho làn sóng cấm huấn luyện viên mới

Thỏa thuận của ESIC với Valve mở ra con đường cho làn sóng cấm huấn luyện viên mới

3/3/2023

Đây là một bước tiến lớn đối với sự toàn vẹn của nền thể thao điện tử.

Sự hiểu biết mới giữa Valve và ESIC đã dẫn đến việc nhà phát triển CS:GO bỏ cấm ba huấn luyện viên vào đầu tuần này — Nicholas “guerri” Nogueira , Alessandro “Apoka” Marcucci và Anton “⁠ToH1o⁠” Georgiev — vài tháng sau khi bản án của họ được giảm nhẹ của ESIC. Ví dụ, Guerri đã bị Valve cấm tham dự các giải Major cho đến năm 2024 và hiện được tự do làm huấn luyện viên trưởng FURIA ở RMR châu Mỹ và tại BLAST Paris Major vào tháng 5, nếu họ đủ điều kiện tham gia giải đấu trị giá 1,25 triệu đô la.

“Kết quả là, trong trường hợp khiếu nại thành công (toàn bộ hoặc một phần) dựa trên việc chứng minh rằng huấn luyện viên đã không hoặc không thể lạm dụng lỗi trong một số hoặc tất cả các vòng góp phần khiến anh ấy bị trừ điểm ESIC, Valve sẽ xem xét thay đổi yếu tố liên quan đến lệnh cấm chính của huấn luyện viên đó,” Smith nói với Dust2.us. “Rõ ràng, Valve không coi việc ESIC giảm giá cho việc nhận tội sớm hoặc giúp chúng tôi điều tra là lý do chính đáng để giảm lệnh cấm Major. Valve cho đến nay, dựa trên kết quả kháng cáo của chúng tôi, đã giảm hoặc xóa lệnh cấm Major đối với ba huấn luyện viên.”

Giờ đây, Valve sẵn sàng điều chỉnh các lệnh cấm trong trường hợp huấn luyện viên CS:GO kháng cáo ESIC và chứng minh rằng họ không lợi dụng lỗi khán giả, cơ quan giám sát thể thao điện tử có thể thoải mái ban hành đợt cấm huấn luyện viên tiếp theo và quay trở lại điều tra các trường hợp mới khi lỗi khán giả có thể đã bị lạm dụng.

Smith nói với Dust2.us rằng ESIC muốn vấn đề này giữa ủy ban và Valve được giải quyết trước khi tiếp tục các trường hợp còn lại của lỗi khán giả huấn luyện viên. Các huấn luyện viên cuối cùng bị cấm vì lỗi khán giả là Luis “⁠peacemaker⁠” Tadeu, Sergey “⁠hally⁠” Shavaev và Rafael “⁠zakk⁠” Fernandes ngay trước khi bắt đầu PGL Antwerp Major vào tháng 5 năm 2022 . Kể từ đó, cả ba đã khiếu nại lên ESIC và không bị cấm vì họ đã chứng minh với ủy ban rằng họ không lạm dụng lỗi này mặc dù đã gặp phải nó.

Thỏa thuận của ESIC với Valve mở ra con đường cho làn sóng cấm huấn luyện viên mới
14/3/2023

Đây là một bước tiến lớn đối với sự toàn vẹn của nền thể thao điện tử.

Sự hiểu biết mới giữa Valve và ESIC đã dẫn đến việc nhà phát triển CS:GO bỏ cấm ba huấn luyện viên vào đầu tuần này — Nicholas “guerri” Nogueira , Alessandro “Apoka” Marcucci và Anton “⁠ToH1o⁠” Georgiev — vài tháng sau khi bản án của họ được giảm nhẹ của ESIC. Ví dụ, Guerri đã bị Valve cấm tham dự các giải Major cho đến năm 2024 và hiện được tự do làm huấn luyện viên trưởng FURIA ở RMR châu Mỹ và tại BLAST Paris Major vào tháng 5, nếu họ đủ điều kiện tham gia giải đấu trị giá 1,25 triệu đô la.

“Kết quả là, trong trường hợp khiếu nại thành công (toàn bộ hoặc một phần) dựa trên việc chứng minh rằng huấn luyện viên đã không hoặc không thể lạm dụng lỗi trong một số hoặc tất cả các vòng góp phần khiến anh ấy bị trừ điểm ESIC, Valve sẽ xem xét thay đổi yếu tố liên quan đến lệnh cấm chính của huấn luyện viên đó,” Smith nói với Dust2.us. “Rõ ràng, Valve không coi việc ESIC giảm giá cho việc nhận tội sớm hoặc giúp chúng tôi điều tra là lý do chính đáng để giảm lệnh cấm Major. Valve cho đến nay, dựa trên kết quả kháng cáo của chúng tôi, đã giảm hoặc xóa lệnh cấm Major đối với ba huấn luyện viên.”

Giờ đây, Valve sẵn sàng điều chỉnh các lệnh cấm trong trường hợp huấn luyện viên CS:GO kháng cáo ESIC và chứng minh rằng họ không lợi dụng lỗi khán giả, cơ quan giám sát thể thao điện tử có thể thoải mái ban hành đợt cấm huấn luyện viên tiếp theo và quay trở lại điều tra các trường hợp mới khi lỗi khán giả có thể đã bị lạm dụng.

Smith nói với Dust2.us rằng ESIC muốn vấn đề này giữa ủy ban và Valve được giải quyết trước khi tiếp tục các trường hợp còn lại của lỗi khán giả huấn luyện viên. Các huấn luyện viên cuối cùng bị cấm vì lỗi khán giả là Luis “⁠peacemaker⁠” Tadeu, Sergey “⁠hally⁠” Shavaev và Rafael “⁠zakk⁠” Fernandes ngay trước khi bắt đầu PGL Antwerp Major vào tháng 5 năm 2022 . Kể từ đó, cả ba đã khiếu nại lên ESIC và không bị cấm vì họ đã chứng minh với ủy ban rằng họ không lạm dụng lỗi này mặc dù đã gặp phải nó.

ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ESPORTSV
Bạn tìm thấy lỗi, có thắc mắc hoặc muốn sử dụng tài liệu từ trang web?
Liên lạc với chúng tôi