Nhân Phan

Quyết tâm trở lại VCS A, Team Flash công bố ba cái tên mới

Team Flash kí hợp đầu với 3 cựu tuyển thủ của Cerberus: Phuc 1, Jane và Pudding
June 27, 2022
Nhân Phan

Nhân Phan

Quyết tâm trở lại VCS A, Team Flash công bố ba cái tên mới

Team Flash kí hợp đầu với 3 cựu tuyển thủ của Cerberus: Phuc 1, Jane và Pudding
June 27, 2022
Nhân Phan