về chúng tôi

Với mong muốn mang đến trải nghiệm giải trí độc đáo và kết nối những người có cùng đam mê trò chơi điện tử từ các nền văn hoá khác nhau với nhau, eSportsV ra đời tại Việt Nam là cổng thông tin cập nhật những thông tin và sự kiện về eSports hàng đầu Việt Nam

TẦM NHÌN

eSportsV hướng đến

Đẩy nhanh sự phát triển của eSports tại Việt Nam
Thu hút đầu tư vào hệ sinh thái eSports Việt Nam
Cùng với việc đưa tầm nhìn của chúng tôi trở thành kênh truyền thông liên quan đến eSports số 1 tại Việt Nam
Truyền bá sâu rộng hơn về eSports tới toàn thể người dân đất Việt

NHIỆM VỤ

Trong thế kỉ của công nghệ hiện đại 4.0, nơi mà eSports đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. eSportsV góp phần thúc đẩy sự phát triển của esports phổ biến những thông tin, tin tức cũng như những sự kiện giải đấu

Đội ngũ lãnh đạo

Eiji Shioda

Chairman

Phan Trung Hiếu

Chairman

Koichiro Abe

Chairman

About us

Với mong muốn mang đến trải nghiệm giải trí độc đáo và kết nối những người có cùng đam mê trò chơi điện tử từ các nền văn hoá khác nhau với nhau, eSportsV ra đời tại Việt Nam là cổng thông tin cập nhật những thông tin và sự kiện về eSports hàng đầu Việt Nam

VISION

eSportsV hướng đến

Đẩy nhanh sự phát triển của eSports tại Việt Nam
Thu hút đầu tư vào hệ sinh thái eSports Việt Nam
Cùng với việc đưa tầm nhìn của chúng tôi trở thành kênh truyền thông liên quan đến eSports số 1 tại Việt Nam
Truyền bá sâu rộng hơn về eSports tới toàn thể người dân đất Việt

mission

Trong thế kỉ của công nghệ hiện đại 4.0, nơi mà eSports đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. eSportsV góp phần thúc đẩy sự phát triển của esports phổ biến những thông tin, tin tức cũng như những sự kiện giải đấu

Đội ngũ lãnh đạo

Eiji Shioda

Phan Trung Hiếu

Koichiro Abe

About us

Với mong muốn mang đến trải nghiệm giải trí độc đáo và kết nối những người có cùng đam mê trò chơi điện tử từ các nền văn hoá khác nhau với nhau, eSportsV ra đời tại Việt Nam là cổng thông tin cập nhật những thông tin và sự kiện về eSports hàng đầu Việt Nam

VISION

eSportsV hướng đến

Đẩy nhanh sự phát triển của eSports tại Việt Nam
Thu hút đầu tư vào hệ sinh thái eSports Việt Nam
Cùng với việc đưa tầm nhìn của chúng tôi trở thành kênh truyền thông liên quan đến eSports số 1 tại Việt Nam
Truyền bá sâu rộng hơn về eSports tới toàn thể người dân đất Việt

mission

Trong thế kỉ của công nghệ hiện đại 4.0, nơi mà eSports đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. eSportsV góp phần thúc đẩy sự phát triển của esports phổ biến những thông tin, tin tức cũng như những sự kiện giải đấu

Đội ngũ lãnh đạo

Eiji Shioda

Phan Trung Hiếu

Koichiro Abe