Ceb giải thích lý do anh chọn tái hợp với Resolut1on và chơi hỗ trợ cho Old G

Ceb giải thích lý do anh chọn tái hợp với Resolut1on và chơi hỗ trợ cho Old G

21/3/2023

Anh ấy có thể làm tất cả nó.

Chúng tôi đã bắt kịp Sébastien “Ceb” Debs, không ai khác ngoài Sébastien “Ceb” Debs. Trong tập The Lobby này, Ceb nói về việc tái hợp với Resolut1ion và mục tiêu trong tương lai. Old G sẽ đi được bao xa trong mùa giải này?

Xem chi tiết những chia sẻ tại video dưới:

Ceb giải thích lý do anh chọn tái hợp với Resolut1on và chơi hỗ trợ cho Old G
21/3/2023

Anh ấy có thể làm tất cả nó.

Chúng tôi đã bắt kịp Sébastien “Ceb” Debs, không ai khác ngoài Sébastien “Ceb” Debs. Trong tập The Lobby này, Ceb nói về việc tái hợp với Resolut1ion và mục tiêu trong tương lai. Old G sẽ đi được bao xa trong mùa giải này?

Xem chi tiết những chia sẻ tại video dưới:

Tin Đề xuất
No items found.
ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI ESPORTSV
Bạn tìm thấy lỗi, có thắc mắc hoặc muốn sử dụng tài liệu từ trang web?
Liên lạc với chúng tôi