Tổng hợp các ứng cử viên đáng chú ý trong giải đấu VCS mùa hè 2022